Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 20.05.1999 Teenistuslähetuse vormistamise korra kinnitamine
2. 14.02.2005 93 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine ja taiendamine
3. 11.03.2005 8 Narva Linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise kord
4. 03.11.2005 1101 Narva Linnavalitsuse 23.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Finantseerimise lepingu vormi" muutmine
5. 03.11.2005 1142 Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine
6. 03.11.2005 1143 Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine
7. 16.11.2005 1201 Narva Muusikakooli põhikirja kinnitamine
8. 16.11.2005 1202 Narva Koorikooli põhikirja kinnitamine
9. 16.11.2005 1203 Narva Kreenholmi Muusikakooli põhikirja kinnitamine
10. 16.11.2005 1206 Haridusasutuste tegevuskulude kinnitamine
11. 30.11.2005 1242 Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine
12. 29.12.2005 1401 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimääruse kinnitamine
13. 11.01.2006 36 -2006 Narva Linnavalitsuse 01.06.2005 määruse nr 527 punkti 1, 2 ja 3 muutmine
14. 11.01.2006 71-2006 Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 määruse nr. 742 muutmine
15. 25.01.2006 83-2006 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
16. 25.01.2006 121-2006 Narva Linnavalitsuse 31.10.2001 määruse nr 1868 muutmine
17. 08.02.2006 135-2006 Narva linna valitseva mõju all oleva AS, SA raamatupidamisaruannete esitamisest
18. 08.02.2006 136-2006 Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest
19. 08.02.2006 140-2006 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine
20. 08.03.2006 298-2006 Riigihangete labiviimise reglemendi kinnitamine
21. 08.03.2006 306-2006 Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine
22. 08.03.2006 307-2006 Narva Laste Loomemaja hoolekogu töökorra kinnitamine
23. 22.03.2006 381-2006 Üüritasu arvestuse metoodilise juhendi muutmine
24. 22.03.2006 383-2006 Narva linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine
25. 03.05.2006 571-2006 Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine
26. 03.05.2006 576-2006 Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
27. 16.05.2006 639-2006 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 „Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõ
28. 31.05.2006 686-2006 Narva Linnavalitsuse 28.05.03 määruse nr.412 muutmine
29. 31.05.2006 704-2006 Narva Spordikooli „Energia” ametikohtade loetelu kooskõlastamine
30. 14.06.2006 741 2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavad