Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 07.11.2007 1623-2007 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Päikene arengukava 2008-2010 kinnitamine
122. 14.11.2007 1758-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr.207 muutmine
123. 28.11.2007 1774-2007 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine
124. 28.11.2007 1826-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
125. 12.12.2007 1858-2007 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
126. 28.12.2007 1961/2007 Narva linna osaluste kajastamisest
127. 28.12.2007 1962/2007 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
128. 09.01.2008 4-2008 Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine
129. 09.01.2008 5-2008 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamis
130. 23.01.2008 21-2008 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a määruse nr 1242 muutmine
131. 23.01.2008 27-2008 Narva Linnavalitsuse 17.03.04 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
132. 23.01.2008 70-2008 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste
133. 05.03.2008 296- 2008 Narva munitsipaalkoolide baasil 2008.aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerim
134. 19.03.2008 317-2008 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
135. 19.03.2008 328-2008 Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
136. 19.03.2008 331-2008 Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine
137. 19.03.2008 333-2008 Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine
138. 19.03.2008 334-k 2008 Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine
139. 19.03.2008 335-2008 Narva Paemurru Spordikooli põhimääruse kinnitamine
140. 19.03.2008 340-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelvalvet teostavate ametiisikute määramine
141. 02.04.2008 380-2008 Messitoetuse eraldamise korra vormide kinnitamine
142. 02.04.2008 385-2008 Narva Noorte Meremeeste Klubi põhimääruse kinnitamine
143. 16.04.2008 509-2008 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimääruse muutmine
144. 30.04.2008 521-2008 Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsi
145. 26.06.2008 825-2008 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
146. 26.06.2008 855-2008 Narva Linnavalitsuse 28.12.2007 määruse nr.1961 muutmine
147. 02.07.2008 857-2008 Narva linna välisrahastusega projektide andmekogu asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine
148. 16.07.2008 884-2008 Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a. määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direk
149. 16.07.2008 916-k 2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
150. 13.08.2008 989-2008 Narva Laste Loomemaja vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord