Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 19.08.2008 1025 -2008 NLV määruse nr 742 muutmine
152. 10.09.2008 1086-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
153. 10.09.2008 1127-2008 Narva linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
154. 24.09.2008 1205-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
155. 24.09.2008 1206-2008 Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a. määruse nr 1303 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
156. 24.09.2008 1211-2008 Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. määruse nr 1208 „Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
157. 08.10.2008 1313-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
158. 22.10.2008 1355-2008 Narva Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava 2008–2011 kinnitamine
159. 22.10.2008 1363-2008 Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord
160. 22.10.2008 1381-2008 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
161. 05.11.2008 1395-2008 Narva linna kriisikomisjoni põhimäärus
162. 05.11.2008 1397-2008 Narva linna kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise ja töökorralduse kord
163. 05.11.2008 1399-2008 Konkursi «Narva linna kaunis kodu» läbiviimise kord
164. 05.11.2008 1400-2008 Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus
165. 19.11.2008 1436-2008 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a. määruse nr 1408 „Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise ko
166. 19.11.2008 1439-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
167. 19.11.2008 1480-2008 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine
168. 19.11.2008 1488-2008 Konkursi «Narva linna kaunis kodu» alalise hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
169. 19.11.2008 1487-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 576 „Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ...
170. 19.11.2008 1489-2008 Kaevetööloa taotluse vormi kinnitamine
171. 03.12.2008 1544-2008 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
172. 03.12.2008 1519-2008 Koolieelse lasteasutuse Käoke arengukava 2009-2011 kinnitamine
173. 03.12.2008 1518-2008 Koolieelse lasteasutuse Ojake arengukava 2009-2011 kinnitamine
174. 03.12.2008 1517-2008 Koolieelse lasteasutuse Sipsik arengukava 2009-2011 kinnitamine
175. 04.02.2009 107-2009 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
176. 04.02.2009 108-2009 Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muu
177. 04.02.2009 109-2009 Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja
178. 04.02.2009 104-2009 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a. määruse nr 335 "Narva paemurru Spordikooli põhimääruse ..muutmine
179. 04.02.2009 101-2009 Konkursi Narva linna Aasta Õpetaja juhendi kinnitamine
180. 04.02.2009 106-2009 Linna nõustamiskomisjoni töökord