Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 13.01.2010 53 - 2010 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus
242. 27.01.2010 69-2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
243. 27.01.2010 61 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine
244. 27.01.2010 116- 2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav
245. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
246. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
247. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
248. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
249. 28.01.2010 129- 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
250. 28.01.2010 130-2010 Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
251. 28.01.2010 131- 2010 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
252. 28.01.2010 132-2010 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
253. 28.01.2010 133- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
254. 28.01.2010 134- 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
255. 28.01.2010 135- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
256. 22.02.2010 236 - 2010 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
257. 25.02.2010 239- 2010 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 muutmine
258. 25.02.2010 296 - 2010 Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, välja
259. 25.02.2010 297-2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutata
260. 25.02.2010 300 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava aastateks 2010–2013 kinnitamine
261. 24.03.2010 347 - 2010 Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra ettevõtjate tegevusvaldkondade kinnitamine
262. 24.03.2010 348 - 2010 Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra vormide kinnitamine
263. 24.03.2010 406 - 2010 Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine
264. 24.03.2010 407 - 2010 Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
265. 24.03.2010 408- 2010 Narva Noorte Meremeeste Klubi vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
266. 24.03.2010 409 - 2010 Kreenholmi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
267. 12.04.2010 474 - 2010 Narva munitsipaalkoolide baasil 2010. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseeri
268. 21.04.2010 533 - 2010 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a määruse nr 328 „Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine“ muu
269. 17.05.2010 609-2010 Narva Linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
270. 02.06.2010 728 - 2010 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine