Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 02.06.2010 732 - 2010 Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
272. 16.06.2010 755 - 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2010-2014 arengukava kinnitamine
273. 16.06.2010 754 - 2010 Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine
274. 16.06.2010 753 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
275. 29.06.2010 833- 2010 Rahvusvahelise noorte pianistide Frederic Chopini konkursi korraldamise tingimused ja kord
276. 28.07.2010 922-k 2010 Narva Linnavalitsuse 03.12.2008 määruse nr. 1544 muutmine
277. 08.09.2010 1090- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010–2013 kinnitamine
278. 22.09.2010 1104 - 2010 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine
279. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
280. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
281. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
282. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
283. 20.10.2010 1343 - 2010 Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimise korra kinnitamine
284. 29.10.2010 1347-2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
285. 03.11.2010 1419-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
286. 17.11.2010 1454-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
287. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
288. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
289. 01.12.2010 1529- 2010 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri
290. 01.12.2010 1496 - 2010 Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a. määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine.
291. 15.12.2010 1609 - 2010 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
292. 15.12.2010 1571 - 2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
293. 15.12.2010 1567 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
294. 15.12.2010 1568 - 2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
295. 15.12.2010 1608-2010 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
296. 29.12.2010 1621 - 2010 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine
297. 29.12.2010 1686 - 2010 Narva Linnavalitsuse 08.08.2007. a määruse nr 1088 „Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodu
298. 29.12.2010 1685 - 2010 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutami
299. 29.12.2010 1683 - 2010 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine ja määruse kehtetuks tunnistamine seoses euro kasutusele võtmisega
300. 29.12.2010 1682 - 2010 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega