Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 06.03.2013 10 - 2013 Narva Lasteaia Pääsuke arengukava 2013-2018 kinnitamine
422. 03.04.2013 18- 2013 Narva Hooldekodu hoolekogu töökord
423. 03.04.2013 20 - 2013 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
424. 03.04.2013 19 - 2013 Narva Laste Varjupaiga põhimäärus
425. 17.04.2013 21 - 2013 Narva munitsipaalkooli baasil 2013. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
426. 02.05.2013 22 - 2013 Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine
427. 02.05.2013 23 - 2013 Narva 6. Kooli arengukava 2013-2016 kinnitamine
428. 06.05.2013 24 - 2013 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
429. 15.05.2013 28 - 2013 Narva Linnavalitsuse 07.11.2007 määruse nr 1618 'Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine'koos lisaga kehtetuks tunnistamine
430. 15.05.2013 25-2013 Narva Linnavalitsuse 04.03.2009. a määruse nr 232 „Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasu piirnormide kinnitamine“ muutmine
431. 15.05.2013 27- 2013 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
432. 15.05.2013 29- 2013 Narva Linnavalitsuse 17.10.2012 määruse nr 974 'Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine' kehtetuks tunnistamine
433. 15.05.2013 26- 2013 Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsuse 04.04.2007 määruse nr 427 „Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine“ muutmine
434. 10.07.2013 30 - 2013 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 199 „Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus“ muutmine
435. 21.08.2013 31 - 2013 Valimisjaoskondade moodustamine
436. 21.08.2013 32- 2013 Narva Linnavalitsuse infoturbepoliitika
437. 04.09.2013 33 - 2013 Narva Lasteaia Pingviin arengukava 2013-2018 kinnitamine
438. 17.09.2013 34-2013 Narva Linnavalitsuse 21.08.2013. a määruse nr 31 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine
439. 02.10.2013 35 - 2013 Narva Linnavalitsuse 31.10.2012. a määruse nr 1088 „Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
440. 16.10.2013 36- 2013 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004. a määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
441. 13.11.2013 39 - 2013 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus
442. 13.11.2013 38 - 2013 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
443. 13.11.2013 37 - 2013 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
444. 27.11.2013 41 - 2013 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
445. 27.11.2013 40 - 2013 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
446. 13.12.2013 42 - 2013 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2013.aastaks
447. 20.12.2013 44 - 2013 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine
448. 20.12.2013 45 - 2013 Narva Peetri Kooli põhimäärus
449. 20.12.2013 47 - 2013 Narva Peetri Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
450. 20.12.2013 46 - 2013 Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus