Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 20.12.2013 43 - 2013 Narva Linnavalitsuse 30. aprilli 2008. a määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine
452. 08.01.2014 1- 2014 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 ''Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest''muutmine
453. 22.01.2014 3 - 2014 Narva Paju Kooli põhimäärus
454. 22.01.2014 4 - 2014 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
455. 22.01.2014 5 - 2014 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
456. 22.01.2014 2- 2014 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määruse nr 257 ''Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine'' muutmine
457. 20.02.2014 6-2014 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
458. 05.03.2014 7- 2014 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 206 „Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus“ muutmine
459. 05.03.2014 9-2014 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
460. 05.03.2014 8- 2014 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
461. 02.04.2014 10 - 2014 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
462. 16.04.2014 11-2014 Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend
463. 16.04.2014 12- 2014 Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide kehtestamine
464. 22.04.2014 13-2014 Narva Linnavalitsuse 21.08.2013.a. määruse nr 31 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine.
465. 07.05.2014 14 - 2014 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 17.04.2014.a vastu võetud määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
466. 11.06.2014 15 - 2014 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ läbiviimise kord” muutmine
467. 11.06.2014 17-2014 Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine
468. 11.06.2014 19-2014 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
469. 11.06.2014 18-2014 Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine
470. 11.06.2014 16-2014 Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus
471. 02.07.2014 20-2014 Narva 6. Kooli põhimäärus
472. 01.08.2014 22-2014 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
473. 13.08.2014 24 - 2014 Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine
474. 13.08.2014 25-2014 Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
475. 13.08.2014 23 - 2014 Narva Keeltelütseumi põhimäärus
476. 27.08.2014 26-2014 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
477. 01.09.2014 21-2014 Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas
478. 10.09.2014 27- 2014 Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimääruse kinnitamine
479. 10.09.2014 28-2014 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
480. 24.09.2014 29- 2014 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine