Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
511. 17.06.2015 19- 2015 "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine
512. 17.06.2015 20- 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 16 „Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus“ muutmine
513. 17.06.2015 21- 2015 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 "Konkursi "Narva linna kaunis kodu" hindamiskomisjoni põhimäärus" muutmine
514. 18.06.2015 22 - 2015 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
515. 15.07.2015 22- 2015 Liiklusjärelevalve teostaja määramine
516. 22.07.2015 23 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
517. 22.07.2015 24 - 2015 Narva 6. Kooli põhimäärus
518. 05.08.2015 25- 2015 Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine
519. 26.08.2015 26-2015 Narva Linnavalitsuse 04.09.2013. a määruse nr 34“ Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine
520. 26.08.2015 27-2015 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
521. 04.09.2015 28-2015 Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus
522. 15.09.2015 31 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
523. 15.09.2015 29- 2015 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
524. 15.09.2015 30-2015 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine 2
525. 18.11.2015 32-2015 Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 28 "Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine" muutmine
526. 26.11.2015 34 - 2015 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2015. aastaks
527. 26.11.2015 35- 2015 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
528. 26.11.2015 33- 2015 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine
529. 30.12.2015 36 - 2015 Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg
530. 13.01.2016 1- 2016 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 "Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend" muutmine
531. 27.01.2016 2 - 2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014.a määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine“ muutmine
532. 10.02.2016 3- 2016 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
533. 25.02.2016 4- 2016 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
534. 25.02.2016 5-2016 Narva Linnavalitsuse 31.10.2012. a määruse nr 1088 „Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
535. 25.02.2016 6- 2016 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
536. 25.02.2016 7- 2016 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
537. 09.03.2016 8- 2016 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine
538. 23.03.2016 9- 2016 Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 määruse nr 30 "Supiköögi toiduportsjoni maksumuse kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
539. 23.03.2016 10 - 2016 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
540. 06.04.2016 11- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 198 „Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus“ muutmine