Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 06.04.2016 12 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 "Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine" muutmine
542. 06.04.2016 13- 2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.
543. 18.05.2016 15 - 2016 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
544. 18.05.2016 16- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 216 „Narva Lasteaia Tuluke põhimäärus“ muutmine
545. 18.05.2016 14- 2016 Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
546. 25.05.2016 17-2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine
547. 29.06.2016 19 -2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14"Narva Volikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" dokumentide vormi kinnitamine" muutmine
548. 29.06.2016 18-2016 Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
549. 27.07.2016 20-2016 Narva Linnavalitsuse 10.02.2016 määruse nr 3 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
550. 03.08.2016 21- 2016 Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
551. 24.08.2016 22 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
552. 24.08.2016 23 - 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
553. 07.09.2016 24 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
554. 07.09.2016 25 - 2016 Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määruse nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“ muutmine
555. 21.09.2016 26-2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 202 „Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus“ muutmine
556. 05.10.2016 27- 2016 Narva Linnavalitsuse 22.07.2015. a määruse nr 24 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine
557. 05.10.2016 28-2016 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
558. 19.10.2016 29 - 2016 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
559. 02.11.2016 30- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 196 „Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus“ muutmine
560. 30.11.2016 31- 2016 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
561. 30.11.2016 32- 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
562. 30.11.2016 33-2016 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine
563. 30.11.2016 34 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine
564. 14.12.2016 36- 2016 Liiklusjärelevalve teostaja määramine
565. 14.12.2016 35 - 2016 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
566. 28.12.2016 37 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
567. 28.12.2016 38 - 2016 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
568. 11.01.2017 1- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise teostamise kord“ spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnitamine
569. 11.01.2017 2- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita
570. 11.01.2017 3 - 2017 Narva Linnavalitsuse 29.06.2016.a määruse nr 19 „Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumendi vormi kinnitamine“ muutmise eeln