Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
571. 11.01.2017 4 - 2017 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
572. 25.01.2017 5 - 2017 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
573. 25.01.2017 6- 2017 Narva Linnavalitsuse määruse 08.03.2006.a nr 298 „Riigihangete läbiviimise reglement“ kehtetuks tunnistamine
574. 08.02.2017 7 - 2017 Narva Linnavalitsuse 26.08.2015. a määruse nr 27 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
575. 22.02.2017 8 - 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 200 „Narva Lasteaia Käoke põhimäärus“ muutmine
576. 22.02.2017 9 - 2017 Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
577. 08.03.2017 10 - 2017 Narva Linnavalitsuse 20.12.2013. a määruse nr 46 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
578. 22.03.2017 11- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 197 „Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus“ muutmine
579. 05.04.2017 12- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine
580. 03.05.2017 13-2017 Narva Linnavalitsuse 18.05.2016. a määruse nr 14 „Narva Laste Loomemaja põhimäärus“ muutmine
581. 03.05.2017 14-2017 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014. a määruse nr 4 „Narva Muusikakooli põhimäärus“ muutmine
582. 31.05.2017 15- 2017 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
583. 09.08.2017 16-2017 Valimisjaoskondade moodustamine
584. 23.08.2017 17-2017 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
585. 06.09.2017 18 - 2017 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
586. 06.09.2017 19-2017 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
587. 18.10.2017 20-2017 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
588. 01.11.2017 21- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 334 „Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
589. 01.11.2017 22- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
590. 01.11.2017 23- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 331 „Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
591. 29.11.2017 24- 2017 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
592. 29.11.2017 25- 2017 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
593. 29.11.2017 26-2017 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
594. 13.12.2017 27- 2017 Laste ja perede komisjoni põhimäärus
595. 20.12.2017 28- 2017 Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.
596. 10.01.2018 1-2018 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
597. 24.01.2018 2- 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
598. 24.01.2018 3-2018 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
599. 24.01.2018 4- 2018 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
600. 21.02.2018 5 -2018 Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord