Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 21.02.2007 180-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine
92. 21.02.2007 181- 2007 Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine uues re
93. 26.03.2007 376-2008 Vanema osa määra maksmisel kahe ja enam lastega peredele soodustuste andmise kord
94. 04.04.2007 427-2007 Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine
95. 12.04.2007 461-2007 Narva Munitsipaalkoolide baasil 2007.aastal tegutsevate suvekoolilaagrite taoitlustamise finantseeri
96. 18.04.2007 463-2007 Narva Linnavalitsuse 03.11.2004 määruse 1057 muutmine
97. 18.04.2007 464 2007 Narva Linnavalitsuse 14.07.2004 määruse nr 661 täiendamine
98. 18.04.2007 481-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste hinnakirja kehtestamine
99. 18.04.2007 482-2007 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
100. 03.05.2007 538-2007 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
101. 16.05.2007 668-2007 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006 määruse nr 576 "Narva nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ..
102. 13.06.2007 832-2007 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
103. 13.06.2007 833-2007 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
104. 13.06.2007 834-2007 Narva Joala Kooli arengukava kinnitamine
105. 13.06.2007 835-2007 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
106. 13.06.2007 836-2007 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine
107. 13.06.2007 837-2007 Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine
108. 13.06.2007 769-2007 Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus
109. 13.06.2007 770-2007 Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus
110. 28.06.2007 860-2007 Narva Linnavalitsuse 10.08.2004.a. määruse nr 810 muutmine
111. 28.06.2007 862-2007 Narva Peetri Kooli arengukava kinnitamine
112. 28.06.2007 864-2007 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine
113. 25.07.2007 1019 -2007 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormi kinnitamine
114. 25.07.2007 1031- 2007 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantserimise vormide kinnitamine
115. 08.08.2007 1088- 2007 Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodustingimustel
116. 08.08.2007 1089-2007 Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine
117. 19.09.2007 1251-2007 Konkursi "Narva ettevõtja" põhimääruse muutmine
118. 19.09.2007 1278-2007 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
119. 17.10.2007 1579/2007 Narva Linnavalitsuse 18.06.1999 määruse nr 1392 Narva Haigla surnukuuri tasuliste teenuste kinnitami
120. 07.11.2007 Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine