Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.02.2023 3-2023 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
2. 18.01.2023 2-2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
3. 11.01.2023 1-2023 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
4. 07.12.2022 15 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
5. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
6. 12.10.2022 13 - 2022 Narva linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
7. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
8. 14.09.2022 11 - 2022 Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine
9. 31.08.2022 10 - 2022 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
10. 31.08.2022 9- 2022 Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
11. 17.08.2022 8-2022 Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
12. 08.06.2022 7- 2022 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus
13. 13.04.2022 6- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
14. 16.02.2022 4 - 2022 Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
15. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
16. 02.02.2022 3 - 2022 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
17. 28.01.2022 1- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
18. 22.12.2021 16 - 2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
19. 08.12.2021 15 - 2021 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
20. 29.11.2021 14- 2021 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
21. 27.10.2021 13 - 2021 Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
22. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
23. 16.08.2021 11-2021 Valimisjaoskondade moodustamine
24. 21.07.2021 10-2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
25. 28.04.2021 9-2021 Narva Linnavalitsuse infoturbe kord
26. 28.04.2021 8-2021 Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad
27. 28.04.2021 7- 2021 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
28. 31.03.2021 6 - 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2015. a määruse nr 28 „Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus“ muutmine
29. 26.02.2021 5-2021 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
30. 26.02.2021 4-2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine