Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
2. 16.08.2021 11-2021 Valimisjaoskondade moodustamine
3. 21.07.2021 10-2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
4. 28.04.2021 9-2021 Narva Linnavalitsuse infoturbe kord
5. 28.04.2021 8-2021 Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad
6. 28.04.2021 7- 2021 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
7. 31.03.2021 6 - 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2015. a määruse nr 28 „Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus“ muutmine
8. 26.02.2021 5-2021 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
9. 26.02.2021 4-2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
10. 17.02.2021 3 - 2021 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
11. 17.02.2021 2- 2021 Üürilepingu alusel kasutatava ja otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitamine
12. 20.01.2021 1 - 2021 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
13. 25.11.2020 9 - 2020 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
14. 16.09.2020 8-2020 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
15. 16.09.2020 7- 2020 Avalduse vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
16. 27.05.2020 6 - 2020 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
17. 27.05.2020 5 - 2020 Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määruse nr 35 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
18. 13.05.2020 4 - 2020 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
19. 19.02.2020 3-2020 Narva linna dokumendihaldussüsteemi põhimäärus
20. 22.01.2020 2-2020 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
21. 08.01.2020 1 - 2020 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
22. 23.12.2019 16-2019 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
23. 11.12.2019 15 - 2019 Narva Linnavalitsuse määruse nr 33 22.10.2014 "Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri" kehtetuks tunnistamine
24. 27.11.2019 14- 2019 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
25. 13.11.2019 13 - 2019 Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“ muutmine
26. 10.07.2019 12 - 2019 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
27. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
28. 15.05.2019 10-2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
29. 15.05.2019 9 - 2019 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine
30. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde