Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 19.05.2023 11-2023 Narva Pähklimäe Kooli põhimäärus
2. 19.05.2023 10-2023 Narva Soldino Kooli põhimäärus
3. 19.05.2023 9-2023 Narva Kreenholmi Kooli põhimäärus
4. 19.05.2023 8- 2023 Narva Kesklinna Kooli põhimäärus
5. 10.05.2023 7 - 2023 Konkursi “Narva linna kaunis kodu” läbiviimise kord
6. 05.04.2023 6- 2023 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
7. 29.03.2023 4- 2023 Narva Linnavalitsuse 16.04.2014. a määruse nr 11 „Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend“ muutmine
8. 29.03.2023 5- 2023 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
9. 01.02.2023 3-2023 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
10. 18.01.2023 2-2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
11. 11.01.2023 1-2023 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
12. 07.12.2022 15 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
13. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
14. 12.10.2022 13 - 2022 Narva linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
15. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
16. 14.09.2022 11 - 2022 Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine
17. 31.08.2022 10 - 2022 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
18. 31.08.2022 9- 2022 Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
19. 17.08.2022 8-2022 Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
20. 08.06.2022 7- 2022 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus
21. 13.04.2022 6- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
22. 16.02.2022 4 - 2022 Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
23. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
24. 02.02.2022 3 - 2022 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
25. 28.01.2022 1- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
26. 22.12.2021 16 - 2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
27. 08.12.2021 15 - 2021 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
28. 29.11.2021 14- 2021 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
29. 27.10.2021 13 - 2021 Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
30. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus