Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 09.08.2023 16 2023 Narva Linnavalitsuse 30.04.2008. a määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine
2. 09.08.2023 15 2023 Narva linna eelarvest spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus
3. 26.07.2023 14-2023 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
4. 21.06.2023 12-2023 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
5. 21.06.2023 13- 2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
6. 19.05.2023 11-2023 Narva Pähklimäe Kooli põhimäärus
7. 19.05.2023 10-2023 Narva Soldino Kooli põhimäärus
8. 19.05.2023 9-2023 Narva Kreenholmi Kooli põhimäärus
9. 19.05.2023 8- 2023 Narva Kesklinna Kooli põhimäärus
10. 10.05.2023 7 - 2023 Konkursi “Narva linna kaunis kodu” läbiviimise kord
11. 05.04.2023 6- 2023 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
12. 29.03.2023 4- 2023 Narva Linnavalitsuse 16.04.2014. a määruse nr 11 „Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend“ muutmine
13. 29.03.2023 5- 2023 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
14. 01.02.2023 3-2023 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
15. 18.01.2023 2-2023 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
16. 11.01.2023 1-2023 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
17. 07.12.2022 15 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
18. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
19. 12.10.2022 13 - 2022 Narva linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
20. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
21. 14.09.2022 11 - 2022 Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine
22. 31.08.2022 10 - 2022 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
23. 31.08.2022 9- 2022 Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
24. 17.08.2022 8-2022 Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
25. 08.06.2022 7- 2022 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus
26. 13.04.2022 6- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
27. 16.02.2022 4 - 2022 Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
28. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
29. 02.02.2022 3 - 2022 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
30. 28.01.2022 1- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine