Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 03.06.2015 18- 2015 Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
182. 22.04.2015 17 - 2015 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
183. 22.04.2015 16 - 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine
184. 22.04.2015 15 - 2015 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
185. 24.03.2015 14- 2015 Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
186. 11.03.2015 13-2015 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
187. 27.02.2015 12-2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
188. 26.02.2015 11- 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
189. 26.02.2015 10-2015 Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2015-2020 kinnitamine
190. 18.02.2015 9 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
191. 28.01.2015 8- 2015 Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 määruse nr 22 "Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
192. 28.01.2015 7- 2015 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
193. 28.01.2015 6 - 2015 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 245 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
194. 26.01.2015 5 - 2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
195. 20.01.2015 4- 2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
196. 14.01.2015 3 - 2015 Narva Linnavalitsuse 30.06.2004 määruse nr 643 „Erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamine“ kehtetuks tunnistamine
197. 14.01.2015 2- 2015 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine
198. 08.01.2015 1 2015 Valimisjaoskondade moodustamine
199. 30.12.2014 41- 2014 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 "Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest" muutmine
200. 17.12.2014 40 2014 Narva Linnavalitsuse 24.09.2014. a määruse nr 29 “Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
201. 27.11.2014 39 2014 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
202. 19.11.2014 38- 2014 Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad
203. 19.11.2014 37- 2014 Narva Linnavalitsuse alushariduse komisjoni põhimäärus
204. 05.11.2014 36 - 2014 Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg
205. 05.11.2014 35 - 2014 Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 28 "Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine" muutmine
206. 05.11.2014 34 - 2014 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
207. 22.10.2014 33 - 2014 Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri
208. 08.10.2014 32-2014 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2014. aastaks
209. 08.10.2014 31-2014 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
210. 24.09.2014 30 - 2014 Supiköögi toiduportsjoni maksumuse kehtestamine