Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 02.04.2014 10 - 2014 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
212. 05.03.2014 8- 2014 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
213. 05.03.2014 9-2014 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
214. 05.03.2014 7- 2014 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 206 „Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus“ muutmine
215. 20.02.2014 6-2014 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
216. 22.01.2014 2- 2014 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 määruse nr 257 ''Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine'' muutmine
217. 22.01.2014 5 - 2014 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
218. 22.01.2014 4 - 2014 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
219. 22.01.2014 3 - 2014 Narva Paju Kooli põhimäärus
220. 08.01.2014 1- 2014 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 ''Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest''muutmine
221. 20.12.2013 43 - 2013 Narva Linnavalitsuse 30. aprilli 2008. a määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine
222. 20.12.2013 46 - 2013 Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus
223. 20.12.2013 47 - 2013 Narva Peetri Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
224. 20.12.2013 45 - 2013 Narva Peetri Kooli põhimäärus
225. 20.12.2013 44 - 2013 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine
226. 13.12.2013 42 - 2013 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse piirmäära kinnitamine 2013.aastaks
227. 27.11.2013 40 - 2013 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
228. 27.11.2013 41 - 2013 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
229. 13.11.2013 37 - 2013 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
230. 13.11.2013 38 - 2013 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
231. 13.11.2013 39 - 2013 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus
232. 16.10.2013 36- 2013 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004. a määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
233. 02.10.2013 35 - 2013 Narva Linnavalitsuse 31.10.2012. a määruse nr 1088 „Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
234. 17.09.2013 34-2013 Narva Linnavalitsuse 21.08.2013. a määruse nr 31 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine
235. 04.09.2013 33 - 2013 Narva Lasteaia Pingviin arengukava 2013-2018 kinnitamine
236. 21.08.2013 32- 2013 Narva Linnavalitsuse infoturbepoliitika
237. 21.08.2013 31 - 2013 Valimisjaoskondade moodustamine
238. 10.07.2013 30 - 2013 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 199 „Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus“ muutmine
239. 15.05.2013 26- 2013 Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsuse 04.04.2007 määruse nr 427 „Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine“ muutmine
240. 15.05.2013 29- 2013 Narva Linnavalitsuse 17.10.2012 määruse nr 974 'Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine' kehtetuks tunnistamine