Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 03.10.2012 951-k 2012 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 249 „Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
302. 03.10.2012 950-k 2012 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1698 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine
303. 05.09.2012 818 - 2012 Puuetega lastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas
304. 25.08.2012 799 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 ''Konkursi ''Narva linna kaunis kodu'' läbiviimise kord' muutmine
305. 22.08.2012 800 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 'Konkursi 'Narva linna kaunis kodu' hindamiskomisjoni põhimäärus' muutmine
306. 13.07.2012 630-2012 Narva Hooldekodu põhimääruse kinnitamine
307. 13.06.2012 529 - 2012 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
308. 16.05.2012 442 - 2012 Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
309. 02.05.2012 401 - 2012 Narva munitsipaalkooli baasil 2012. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
310. 04.04.2012 261 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus“ muutmine ja Narva Linnavalitsuse 19.11.2008 määruse nr 1488 kehtetuks tunnistamine
311. 21.03.2012 252- 2012 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 246 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
312. 08.03.2012 201 - 2012 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
313. 08.03.2012 166 - 2012 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
314. 15.02.2012 118- 2012 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 'Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine' muutmine
315. 25.01.2012 70 - 2012 Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg
316. 25.01.2012 42- 2012 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
317. 11.01.2012 30 - 2012 Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 kinnitamine
318. 11.01.2012 29 - 2012 Narva Lasteaia Ojake arengukava 2012-2016 kinnitamine
319. 11.01.2012 28 - 2012 Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2012-2014 kinnitamine
320. 11.01.2012 27 - 2012 Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse nr 754 'Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine'muutmine
321. 14.12.2011 1184-2011 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
322. 14.12.2011 1183 - 2011 Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 407 „Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine
323. 14.12.2011 1182-2011 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010. a määruse nr 51 'Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine' muutmine
324. 30.11.2011 1138- 2011 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
325. 16.11.2011 1092 - 2011 Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja muutmine
326. 16.11.2011 1058 - 2011 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
327. 02.11.2011 1012 - 2011 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 “Eelarveliste asutuste eelaresitamise kord” muutmine ve planeerimise,eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
328. 02.11.2011 1025-2011 Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 määruse nr 1363 „Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord“ muutmine
329. 05.10.2011 894 - 2011 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
330. 24.08.2011 767 - 2011 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 ''''''''"Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine''''''''" muutmine