Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 11.01.2012 27 - 2012 Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse nr 754 'Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine'muutmine
302. 14.12.2011 1184-2011 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
303. 14.12.2011 1183 - 2011 Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 407 „Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine
304. 14.12.2011 1182-2011 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010. a määruse nr 51 'Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine' muutmine
305. 30.11.2011 1138- 2011 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
306. 16.11.2011 1092 - 2011 Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja muutmine
307. 16.11.2011 1058 - 2011 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
308. 02.11.2011 1012 - 2011 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 “Eelarveliste asutuste eelaresitamise kord” muutmine ve planeerimise,eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
309. 02.11.2011 1025-2011 Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 määruse nr 1363 „Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord“ muutmine
310. 05.10.2011 894 - 2011 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
311. 24.08.2011 767 - 2011 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 ''''''''"Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine''''''''" muutmine
312. 13.07.2011 670-2011 Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine
313. 01.06.2011 552- 2011 Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
314. 01.06.2011 518- 2011 Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
315. 20.04.2011 358 - 2011 Narva Linnavalitsuse 09.02.2005. a määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine seoses uute tunnitasu tariifide kehtestamisega
316. 20.04.2011 398 - 2011 Narva Linnavalitsuse 13.06.2007.a määruse nr 837 „Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine“ muutmine
317. 20.04.2011 397 - 2011 Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine
318. 20.04.2011 357- 2011 Narva Muuseumi poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine
319. 14.04.2011 356 - 2011 Narva Spordikeskuse põhimäärus
320. 06.04.2011 355- 2011 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011 määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
321. 06.04.2011 352 - 2011 Narva munitsipaalkoolide baasil 2011. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
322. 23.03.2011 314 - 2011 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
323. 09.03.2011 242 - 2011 Hindade kehtestamine Narva Muusikakooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Koorikooli muusikariistade õpilastele rendile andmisel
324. 09.03.2011 252 - 2011 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
325. 09.03.2011 251 - 2011 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
326. 09.03.2011 250 - 2011 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
327. 09.03.2011 249 - 2011 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
328. 09.03.2011 248 - 2011 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
329. 09.03.2011 247 - 2011 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tungimused ja kord
330. 09.03.2011 246 - 2011 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord