Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 27.05.2020 6 - 2020 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
32. 27.05.2020 5 - 2020 Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määruse nr 35 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
33. 13.05.2020 4 - 2020 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
34. 19.02.2020 3-2020 Narva linna dokumendihaldussüsteemi põhimäärus
35. 22.01.2020 2-2020 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
36. 08.01.2020 1 - 2020 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
37. 23.12.2019 16-2019 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
38. 11.12.2019 15 - 2019 Narva Linnavalitsuse määruse nr 33 22.10.2014 "Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri" kehtetuks tunnistamine
39. 27.11.2019 14- 2019 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
40. 13.11.2019 13 - 2019 Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“ muutmine
41. 10.07.2019 12 - 2019 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
42. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
43. 15.05.2019 10-2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
44. 15.05.2019 9 - 2019 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine
45. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
46. 20.02.2019 7 - 2019 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise maksumuse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
47. 06.02.2019 6 - 2019 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
48. 06.02.2019 5 - 2019 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
49. 23.01.2019 4 - 2019 Narva Linnavalitsuse 25.07.2007 määruse nr 1031 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
50. 09.01.2019 1 - 2019 Narva Linnavalitsuse 12.12.2012 määruse nr 1232 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon“ kehtetuks tunnistamine
51. 09.01.2019 3 - 2019 Valimisjaoskondade moodustamine
52. 09.01.2019 2 - 2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
53. 27.12.2018 24 - 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
54. 12.12.2018 23 - 2018 Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
55. 28.11.2018 22 - 2018 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
56. 31.10.2018 21-2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
57. 17.10.2018 20 - 2018 Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määruse nr 6 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
58. 19.09.2018 19 - 2018 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
59. 22.08.2018 18 - 2018 Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused
60. 25.07.2018 17 - 2018 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine