Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
62. 15.05.2019 10-2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
63. 15.05.2019 9 - 2019 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine
64. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
65. 20.02.2019 7 - 2019 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise maksumuse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
66. 06.02.2019 6 - 2019 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
67. 06.02.2019 5 - 2019 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
68. 23.01.2019 4 - 2019 Narva Linnavalitsuse 25.07.2007 määruse nr 1031 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
69. 09.01.2019 1 - 2019 Narva Linnavalitsuse 12.12.2012 määruse nr 1232 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon“ kehtetuks tunnistamine
70. 09.01.2019 3 - 2019 Valimisjaoskondade moodustamine
71. 09.01.2019 2 - 2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
72. 27.12.2018 24 - 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
73. 12.12.2018 23 - 2018 Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
74. 28.11.2018 22 - 2018 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
75. 31.10.2018 21-2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
76. 17.10.2018 20 - 2018 Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määruse nr 6 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
77. 19.09.2018 19 - 2018 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
78. 22.08.2018 18 - 2018 Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused
79. 25.07.2018 17 - 2018 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
80. 11.07.2018 16 - 2018 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
81. 27.06.2018 15 - 2018 Narva Muusikakooli põhimäärus
82. 27.06.2018 14 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
83. 13.06.2018 13 - 2018 Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine
84. 16.05.2018 12 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
85. 04.04.2018 11 - 2018 Narva Linnavalitsuse 07.03.2018. a määruse nr 8 “Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine
86. 21.03.2018 10 - 2018 Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
87. 21.03.2018 9 - 2018 Narva linna kultuuritegijate tunnustamise kord
88. 07.03.2018 8 - 2018 Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel
89. 21.02.2018 7 - 2018 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
90. 21.02.2018 6 - 2018 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord