Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 666)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 03.05.2017 14-2017 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014. a määruse nr 4 „Narva Muusikakooli põhimäärus“ muutmine
92. 03.05.2017 13-2017 Narva Linnavalitsuse 18.05.2016. a määruse nr 14 „Narva Laste Loomemaja põhimäärus“ muutmine
93. 05.04.2017 12- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine
94. 22.03.2017 11- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 197 „Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus“ muutmine
95. 08.03.2017 10 - 2017 Narva Linnavalitsuse 20.12.2013. a määruse nr 46 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
96. 22.02.2017 9 - 2017 Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
97. 22.02.2017 8 - 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 200 „Narva Lasteaia Käoke põhimäärus“ muutmine
98. 08.02.2017 7 - 2017 Narva Linnavalitsuse 26.08.2015. a määruse nr 27 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
99. 25.01.2017 6- 2017 Narva Linnavalitsuse määruse 08.03.2006.a nr 298 „Riigihangete läbiviimise reglement“ kehtetuks tunnistamine
100. 25.01.2017 5 - 2017 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
101. 11.01.2017 4 - 2017 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
102. 11.01.2017 3 - 2017 Narva Linnavalitsuse 29.06.2016.a määruse nr 19 „Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumendi vormi kinnitamine“ muutmise eeln
103. 11.01.2017 2- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita
104. 11.01.2017 1- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise teostamise kord“ spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnitamine
105. 28.12.2016 38 - 2016 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
106. 28.12.2016 37 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
107. 14.12.2016 35 - 2016 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
108. 14.12.2016 36- 2016 Liiklusjärelevalve teostaja määramine
109. 30.11.2016 34 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine
110. 30.11.2016 33-2016 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ muutmine
111. 30.11.2016 32- 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
112. 30.11.2016 31- 2016 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
113. 02.11.2016 30- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 196 „Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus“ muutmine
114. 19.10.2016 29 - 2016 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
115. 05.10.2016 28-2016 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
116. 05.10.2016 27- 2016 Narva Linnavalitsuse 22.07.2015. a määruse nr 24 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine
117. 21.09.2016 26-2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 202 „Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus“ muutmine
118. 07.09.2016 25 - 2016 Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määruse nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“ muutmine
119. 07.09.2016 24 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
120. 24.08.2016 23 - 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine