Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - kõik
(Kirjeid kokku: 655)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 17.06.2015 19- 2015 "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine
2. 05.10.2016 28-2016 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
3. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
4. 25.07.2007 1031- 2007 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantserimise vormide kinnitamine
5. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
6. 16.09.2020 7- 2020 Avalduse vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
7. 03.06.2015 18- 2015 Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
8. 15.05.2013 26- 2013 Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsuse 04.04.2007 määruse nr 427 „Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine“ muutmine
9. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
10. 15.11.2006 1404-2006 Dokumentide vormi kinnitamine Linnavolikogu 20.10.2006.a.
11. 07.05.2014 14 - 2014 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 17.04.2014.a vastu võetud määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
12. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
13. 03.11.2005 1143 Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine
14. 03.11.2005 1142 Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine
15. 23.03.2011 314 - 2011 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
16. 13.08.2014 25-2014 Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
17. 29.11.2006 1514-2006 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
18. 12.12.2007 1858-2007 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
19. 16.12.2009 1459 - 2009 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
20. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
21. 30.11.2011 1138- 2011 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
22. 28.11.2012 1216- 2012 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
23. 27.11.2013 41 - 2013 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
24. 27.11.2014 39 2014 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
25. 26.11.2015 35- 2015 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
26. 30.11.2016 31- 2016 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
27. 29.11.2017 26-2017 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
28. 28.11.2018 22 - 2018 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
29. 27.11.2019 14- 2019 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
30. 25.11.2020 9 - 2020 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine