Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2010
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 08.09.2010 1090- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010–2013 kinnitamine
2. 22.09.2010 1104 - 2010 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine
3. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
4. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
5. 27.01.2010 116- 2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav
6. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
7. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
8. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
9. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
10. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
11. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
12. 28.01.2010 129- 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
13. 28.01.2010 130-2010 Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
14. 28.01.2010 131- 2010 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
15. 28.01.2010 132-2010 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
16. 28.01.2010 133- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
17. 28.01.2010 134- 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
18. 20.10.2010 1343 - 2010 Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimise korra kinnitamine
19. 29.10.2010 1347-2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
20. 28.01.2010 135- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
21. 03.11.2010 1419-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
22. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
23. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
24. 17.11.2010 1454-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
25. 01.12.2010 1496 - 2010 Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a. määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine.
26. 01.12.2010 1529- 2010 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri
27. 15.12.2010 1567 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
28. 15.12.2010 1568 - 2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
29. 15.12.2010 1571 - 2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
30. 15.12.2010 1608-2010 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine