Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2010
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 24.03.2010 409 - 2010 Kreenholmi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
32. 12.04.2010 474 - 2010 Narva munitsipaalkoolide baasil 2010. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseeri
33. 21.04.2010 533 - 2010 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a määruse nr 328 „Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine“ muu
34. 17.05.2010 609-2010 Narva Linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
35. 02.06.2010 728 - 2010 Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine
36. 02.06.2010 732 - 2010 Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
37. 16.06.2010 755 - 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2010-2014 arengukava kinnitamine
38. 16.06.2010 754 - 2010 Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine
39. 16.06.2010 753 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
40. 29.06.2010 833- 2010 Rahvusvahelise noorte pianistide Frederic Chopini konkursi korraldamise tingimused ja kord
41. 28.07.2010 922-k 2010 Narva Linnavalitsuse 03.12.2008 määruse nr. 1544 muutmine
42. 08.09.2010 1090- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010–2013 kinnitamine
43. 22.09.2010 1104 - 2010 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine
44. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
45. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
46. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
47. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
48. 20.10.2010 1343 - 2010 Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimise korra kinnitamine
49. 29.10.2010 1347-2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
50. 03.11.2010 1419-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
51. 17.11.2010 1454-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
52. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
53. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
54. 01.12.2010 1529- 2010 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri
55. 01.12.2010 1496 - 2010 Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a. määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine.
56. 15.12.2010 1609 - 2010 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
57. 15.12.2010 1571 - 2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
58. 15.12.2010 1567 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
59. 15.12.2010 1568 - 2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
60. 15.12.2010 1608-2010 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine