Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2010
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 29.12.2010 1698 - 2010 Narva 6. Kooli põhimäärus
2. 29.12.2010 1697 - 2010 Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus
3. 29.12.2010 1696 - 2010 Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus
4. 29.12.2010 1695 - 2010 Narva Peetri Kooli põhimäärus
5. 29.12.2010 1694 - 2010 Narva Paju Kooli põhimäärus
6. 29.12.2010 1693 - 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
7. 29.12.2010 1692 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
8. 29.12.2010 1691 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi põhimäärus
9. 29.12.2010 1690 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus
10. 29.12.2010 1682 - 2010 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
11. 29.12.2010 1683 - 2010 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine ja määruse kehtetuks tunnistamine seoses euro kasutusele võtmisega
12. 29.12.2010 1685 - 2010 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutami
13. 29.12.2010 1686 - 2010 Narva Linnavalitsuse 08.08.2007. a määruse nr 1088 „Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodu
14. 29.12.2010 1621 - 2010 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine
15. 15.12.2010 1608-2010 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
16. 15.12.2010 1568 - 2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
17. 15.12.2010 1567 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine
18. 15.12.2010 1571 - 2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit
19. 15.12.2010 1609 - 2010 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
20. 01.12.2010 1496 - 2010 Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a. määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine.
21. 01.12.2010 1529- 2010 Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri
22. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
23. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
24. 17.11.2010 1454-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis
25. 03.11.2010 1419-2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine
26. 29.10.2010 1347-2010 Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
27. 20.10.2010 1343 - 2010 Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimise korra kinnitamine
28. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
29. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
30. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine