Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2010
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 06.10.2010 1197-2010 Avalikul enampakkumisel võõrandatava eluruumi hindamisakti vormi kinnitamine ning Narva Linnavalitsu
2. 17.11.2010 1426-2010 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
3. 20.10.2010 1343 - 2010 Konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimise korra kinnitamine
4. 30.09.2010 1164-2010 Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli
5. 13.01.2010 51- 2010 Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine
6. 13.01.2010 50 - 2010 Koolieelse lasteasutuse Potsataja arengukava 2010-2012 kinnitamine
7. 17.11.2010 1427-2010 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus
8. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
9. 13.01.2010 52- 2010 Koolieelse lasteasutuse Tuluke arengukava 2010-2013 kinnitamine
10. 24.03.2010 409 - 2010 Kreenholmi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
11. 24.03.2010 406 - 2010 Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine
12. 29.12.2010 1698 - 2010 Narva 6. Kooli põhimäärus
13. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
14. 16.06.2010 753 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
15. 29.12.2010 1690 - 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus
16. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
17. 25.02.2010 300 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava aastateks 2010–2013 kinnitamine
18. 29.12.2010 1691 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi põhimäärus
19. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
20. 29.12.2010 1692 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
21. 22.09.2010 1156 - 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine
22. 28.01.2010 134- 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
23. 15.12.2010 1609 - 2010 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
24. 22.09.2010 1157- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine
25. 29.12.2010 1693 - 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
26. 28.01.2010 133- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
27. 24.03.2010 407 - 2010 Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
28. 29.12.2010 1685 - 2010 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutami
29. 27.01.2010 69-2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
30. 15.12.2010 1571 - 2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit