Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2006
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2006 36 -2006 Narva Linnavalitsuse 01.06.2005 määruse nr 527 punkti 1, 2 ja 3 muutmine
2. 11.01.2006 71-2006 Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 määruse nr. 742 muutmine
3. 25.01.2006 83-2006 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste hinnakirja kinnitamine
4. 25.01.2006 121-2006 Narva Linnavalitsuse 31.10.2001 määruse nr 1868 muutmine
5. 08.02.2006 135-2006 Narva linna valitseva mõju all oleva AS, SA raamatupidamisaruannete esitamisest
6. 08.02.2006 136-2006 Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest
7. 08.02.2006 140-2006 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine
8. 08.03.2006 298-2006 Riigihangete labiviimise reglemendi kinnitamine
9. 08.03.2006 306-2006 Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine
10. 08.03.2006 307-2006 Narva Laste Loomemaja hoolekogu töökorra kinnitamine
11. 22.03.2006 381-2006 Üüritasu arvestuse metoodilise juhendi muutmine
12. 22.03.2006 383-2006 Narva linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine
13. 03.05.2006 571-2006 Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine
14. 03.05.2006 576-2006 Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
15. 16.05.2006 639-2006 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 „Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõ
16. 31.05.2006 686-2006 Narva Linnavalitsuse 28.05.03 määruse nr.412 muutmine
17. 31.05.2006 704-2006 Narva Spordikooli „Energia” ametikohtade loetelu kooskõlastamine
18. 14.06.2006 741 2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavad
19. 14.06.2006 742 2006 Narva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
20. 14.06.2006 743 2006 Narva Linnavalitsuse 13.07.2005.a. määruse nr 671 kehtetuks tunnistamine
21. 14.06.2006 744 2006 Narva linna munitsipaalpõhikoolide ja gümnaasiumide, munitsipaalhuvialakoolide, koolieelsete munitsi
22. 29.06.2006 847-2006 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
23. 12.07.2006 936-2006 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimääruse kinnitamine
24. 25.07.2006 956 2006 Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
25. 09.08.2006 1003-2006 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
26. 06.09.2006 1088-2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
27. 11.09.2006 1142-2006 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
28. 19.09.2006 1145-2006 Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel
29. 19.09.2006 1167-2006 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
30. 18.10.2006 1271-2006 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 muutmine