Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2007
(Kirjeid kokku: 41)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 10.01.2007 6-2007 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
2. 12.01.2007 47-2007 Valimisjaoskondade moodustamine 4.märtsi 2007 Riigikogu valimisteks
3. 07.02.2007 103-2007 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmi
4. 07.02.2007 130-2007 Narva Linnavalitsuse 28.04.2004.a. määruse nr 391 muutmine
5. 21.02.2007 180-2007 Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine
6. 21.02.2007 181- 2007 Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2006-2009 kinnitamine uues re
7. 26.03.2007 376-2008 Vanema osa määra maksmisel kahe ja enam lastega peredele soodustuste andmise kord
8. 04.04.2007 427-2007 Võõrandatava eluruumi hindamise akti vormide kinnitamine
9. 12.04.2007 461-2007 Narva Munitsipaalkoolide baasil 2007.aastal tegutsevate suvekoolilaagrite taoitlustamise finantseeri
10. 18.04.2007 463-2007 Narva Linnavalitsuse 03.11.2004 määruse 1057 muutmine
11. 18.04.2007 464 2007 Narva Linnavalitsuse 14.07.2004 määruse nr 661 täiendamine
12. 18.04.2007 481-2007 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja raviteenuste hinnakirja kehtestamine
13. 18.04.2007 482-2007 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
14. 03.05.2007 538-2007 Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
15. 16.05.2007 668-2007 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006 määruse nr 576 "Narva nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ..
16. 13.06.2007 832-2007 Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
17. 13.06.2007 833-2007 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
18. 13.06.2007 834-2007 Narva Joala Kooli arengukava kinnitamine
19. 13.06.2007 835-2007 Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
20. 13.06.2007 836-2007 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine
21. 13.06.2007 837-2007 Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine
22. 13.06.2007 769-2007 Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus
23. 13.06.2007 770-2007 Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus
24. 28.06.2007 860-2007 Narva Linnavalitsuse 10.08.2004.a. määruse nr 810 muutmine
25. 28.06.2007 862-2007 Narva Peetri Kooli arengukava kinnitamine
26. 28.06.2007 864-2007 Narva Linnavalitsuse 28.08.2002.a. määruse nr 848 muutmine
27. 25.07.2007 1019 -2007 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormi kinnitamine
28. 25.07.2007 1031- 2007 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantserimise vormide kinnitamine
29. 08.08.2007 1088- 2007 Jäähalli hokiplatsi tunnitasu kehtestamine soodustingimustel
30. 08.08.2007 1089-2007 Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine