Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2008
(Kirjeid kokku: 1593)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 03.01.2008 1-k 2008 Sihtasutuse Narva Näitused nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine
2. 04.01.2008 2-k 2008 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
3. 07.01.2008 21-k 2009 Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 16-25 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
4. 07.01.2008 20-k 2009 Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 8-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
5. 07.01.2008 19-k 2009 Munitsipaaleluruumi Haigla 4-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
6. 07.01.2008 18-k 2009 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 17-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
7. 07.01.2008 17-k 2009 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
8. 07.01.2008 2-k 2009 Hoolduse seadmine
9. 07.01.2008 3-k 2009 Alkohoolsete jookide jaemüük
10. 07.01.2008 4-k 2009 Tubakatoodete jaemüük
11. 09.01.2008 3-k 2008 Nõustamiskomisjoni moodustamine
12. 09.01.2008 6-k 2008 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
13. 09.01.2008 8-k 2008 Hoolduse seadmine
14. 09.01.2008 9-k 2008 Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse nr 1869-K muutmine
15. 09.01.2008 10-k 2008 Ehitise kasutusloa andmine
16. 09.01.2008 11-k 2008 Ehituslubade andmine
17. 09.01.2008 12-k 2008 Ehitise kasutusloa andmine
18. 09.01.2008 13-k 2008 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
19. 09.01.2008 14-k 2008 LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Narva Paju Kooli,Narva Soldino Gõmnaasiumi,Narva Hummanitaa
20. 14.01.2008 15-k 2008 Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
21. 18.01.2008 16-k 2008 Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
22. 21.01.2008 17-k 2008 "Narva linna parima jõulu- ...." konkursi tulemuste kinnitamine ja lõppenuks kuulutamine
23. 23.01.2008 18-k 2008 Alkohoolsete jookide jaemüük
24. 23.01.2008 19-k 2008 Tubakatoodete jaemüük
25. 23.01.2008 20-k 2008 Narva Linnavalitsuse 07.11.2007.a. korralduse nr 1619-k punkti 3.1.9 kehtetuks tunnistamine
26. 23.01.2008 22-k 2008 Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
27. 23.01.2008 23-k 2008 Narva Linnavalitsuse 29.10.2003.a. korralduse nr 812-k lisa muutmine
28. 23.01.2008 24-k 2008 Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
29. 23.01.2008 25-k 2008 Reservfondist vahendite eraldamine
30. 23.01.2008 26-k 2008 2008.a. maamaksust vabastamine