Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2008
(Kirjeid kokku: 47)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 09.01.2008 4-2008 Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine
2. 09.01.2008 5-2008 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamis
3. 23.01.2008 21-2008 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a määruse nr 1242 muutmine
4. 23.01.2008 27-2008 Narva Linnavalitsuse 17.03.04 määruse nr 205 “Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
5. 23.01.2008 70-2008 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste
6. 05.03.2008 296- 2008 Narva munitsipaalkoolide baasil 2008.aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerim
7. 19.03.2008 317-2008 Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine
8. 19.03.2008 328-2008 Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
9. 19.03.2008 331-2008 Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine
10. 19.03.2008 333-2008 Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine
11. 19.03.2008 334-k 2008 Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine
12. 19.03.2008 335-2008 Narva Paemurru Spordikooli põhimääruse kinnitamine
13. 19.03.2008 340-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelvalvet teostavate ametiisikute määramine
14. 02.04.2008 380-2008 Messitoetuse eraldamise korra vormide kinnitamine
15. 02.04.2008 385-2008 Narva Noorte Meremeeste Klubi põhimääruse kinnitamine
16. 16.04.2008 509-2008 Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimääruse muutmine
17. 30.04.2008 521-2008 Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direktori asetäitja õppealal ja pedagoogide kvalifikatsi
18. 26.06.2008 825-2008 Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine
19. 26.06.2008 855-2008 Narva Linnavalitsuse 28.12.2007 määruse nr.1961 muutmine
20. 02.07.2008 857-2008 Narva linna välisrahastusega projektide andmekogu asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine
21. 16.07.2008 884-2008 Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a. määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direk
22. 16.07.2008 916-k 2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
23. 13.08.2008 989-2008 Narva Laste Loomemaja vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
24. 19.08.2008 1025 -2008 NLV määruse nr 742 muutmine
25. 10.09.2008 1086-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine
26. 10.09.2008 1127-2008 Narva linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
27. 24.09.2008 1205-2008 Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom
28. 24.09.2008 1206-2008 Narva Linnavalitsuse 29.12.2004.a. määruse nr 1303 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
29. 24.09.2008 1211-2008 Narva Linnavalitsuse 01.12.2004.a. määruse nr 1208 „Narva Eesti Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
30. 08.10.2008 1313-2008 Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine