Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2010
(Kirjeid kokku: 1551)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 13.01.2010 1-k 2010 Tubakatoodete jaemüük
2. 13.01.2010 2-k 2010 Alkohoolsete jookide jaemüük
3. 13.01.2010 3-k 2010 Hindamiskomisjoni koosseisu täiendamine
4. 13.01.2010 4-k 2010 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
5. 13.01.2010 5-k 2010 Narva Linnavalitsuse 02.12.2009.a. korralduse nr 1405-k punkti 3.1.21 kehtetuks tunnistamine
6. 13.01.2010 6-k 2010 Reservfondist vahendite eraldamine
7. 13.01.2010 9-k 2010 Hoolduse seadmine KK
8. 13.01.2010 22-k 2010 Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1362-k muutmine
9. 13.01.2010 23-k 2010 Loa andmine maa ostu-müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks
10. 13.01.2010 24-k 2010 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 25
11. 13.01.2010 25-k 2010 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 40
12. 13.01.2010 26-k 2010 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Sireli tn 3
13. 13.01.2010 27-k 2010 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 9
14. 13.01.2010 31-k 2010 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
15. 13.01.2010 32-k 2010 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
16. 13.01.2010 33-k 2010 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
17. 13.01.2010 40-k 2010 Kirjalike nõusolekute väljastamine
18. 13.01.2010 41-k 2010 Ehituslubade väljastamine
19. 13.01.2010 42-k 2010 Kasutuslubade väljastamine
20. 13.01.2010 43-k 2010 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine
21. 13.01.2010 44-k 2010 Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
22. 13.01.2010 45-k 2010 Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine
23. 13.01.2010 46-k 2010 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine
24. 13.01.2010 48-k 2010 Nõustamiskomisjoni moodustamine
25. 13.01.2010 7-k 2010 „Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes”
26. 13.01.2010 10-k 2010 Ettekirjutuse tegemine VL
27. 13.01.2010 11-k 2010 Ettekirjutuse tegemine KP
28. 13.01.2010 12-k 2010 Ettekirjutuse tegemine V P
29. 13.01.2010 13-k 2010 Ettekirjutuse tegemine VS
30. 13.01.2010 14-k Ettekirjutuse tegemine E.V-U