Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2010
(Kirjeid kokku: 74)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 13.01.2010 8 - 2010 Võlanõustamise teenuse osutamise korra kinnitamine
2. 13.01.2010 47- 2010 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse er
3. 13.01.2010 50 - 2010 Koolieelse lasteasutuse Potsataja arengukava 2010-2012 kinnitamine
4. 13.01.2010 51- 2010 Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine
5. 13.01.2010 52- 2010 Koolieelse lasteasutuse Tuluke arengukava 2010-2013 kinnitamine
6. 13.01.2010 53 - 2010 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus
7. 27.01.2010 69-2010 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
8. 27.01.2010 61 - 2010 Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine
9. 27.01.2010 116- 2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav
10. 27.01.2010 121-2010 Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine
11. 28.01.2010 126 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
12. 28.01.2010 127- 2010 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
13. 28.01.2010 128- 2010 Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
14. 28.01.2010 129- 2010 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
15. 28.01.2010 130-2010 Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
16. 28.01.2010 131- 2010 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
17. 28.01.2010 132-2010 Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
18. 28.01.2010 133- 2010 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
19. 28.01.2010 134- 2010 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
20. 28.01.2010 135- 2010 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
21. 22.02.2010 236 - 2010 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
22. 25.02.2010 239- 2010 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 muutmine
23. 25.02.2010 296 - 2010 Narva Linnavalitsuse 13.08.2008.a määruse nr 989 „Narva Laste Loomemaja õpilaste vastuvõtmise, välja
24. 25.02.2010 297-2010 Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutata
25. 25.02.2010 300 - 2010 Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava aastateks 2010–2013 kinnitamine
26. 24.03.2010 347 - 2010 Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra ettevõtjate tegevusvaldkondade kinnitamine
27. 24.03.2010 348 - 2010 Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra vormide kinnitamine
28. 24.03.2010 406 - 2010 Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine
29. 24.03.2010 407 - 2010 Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
30. 24.03.2010 408- 2010 Narva Noorte Meremeeste Klubi vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord