Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2011
(Kirjeid kokku: 1122)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2011 10-k 2012 Matuse korraldamine (surnud V.K.)
2. 12.01.2011 34-k 2011 Vara üleandmine Rahandusametile
3. 12.01.2011 33-k 2011 Sihtasutuse Narva Tööstuspark nõukogu liikmete määramine
4. 12.01.2011 32-k 2011 Narva Linnavalitsuse 01.12.2010 korralduse nr 1557-k „Koolieelse lasteasutuse Pingviin renoveerimine“ kehtetuks tunnistamine
5. 12.01.2011 28-k 2011 Kasutusloa väljastamine
6. 12.01.2011 29-k 2011 Kasutuslubade väljastamine
7. 12.01.2011 30-k 2011 Kirjalike nõusolekute väljastamine
8. 12.01.2011 27-k 2011 Ehituslubade väljastamine
9. 12.01.2011 24-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 17
10. 12.01.2011 23-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Anne tn 24
11. 12.01.2011 22-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Lahe tn 34
12. 12.01.2011 21-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõnu tn 34
13. 12.01.2011 20-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Aniliini tn 11
14. 12.01.2011 19-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 27
15. 12.01.2011 18-k 2011 Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 13
16. 12.01.2011 11-k 2011 Ilutulestiku korraldamine
17. 12.01.2011 7-k 2011 Reservfondist vahendite eraldamine
18. 12.01.2011 4-k 2011 Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
19. 12.01.2011 3-k 2011 Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise S.K. eestkostja esindamine)
20. 12.01.2011 1-k 2011 Loa andmine Narva muuseumi 2011. aasta eelarve vahendite kasutamiseks projekti “Agora 2.0 Heritage Tourism for Increased BSR Identity” kulude katmiseks.
21. 12.01.2011 5-k 2011 Narva linna 2011.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
22. 12.01.2011 8-k 2011 Riigihanke "KÜK: Kujunduselementide ostmine" väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine
23. 12.01.2011 9-k 2011 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)
24. 12.01.2011 10-k 2011 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
25. 12.01.2011 12-k 2011 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
26. 12.01.2011 13-k 2011 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kulgusadama tee lõik 3
27. 12.01.2011 14-k 2011 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 2
28. 12.01.2011 15-k 2011 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 3
29. 12.01.2011 16-k 2011 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 4
30. 12.01.2011 25-k 2011 Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Aasta tn 43