Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2012
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2012 5-k 2012 Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
2. 11.01.2012 6-k 2012 Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
3. 11.01.2012 7-k 2012 2012.a. maamaksust vabastamine
4. 11.01.2012 12-k 2012 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine AS-le Nordecon Ehitus (Puškini 27, Narva)
5. 11.01.2012 19-k 2012 Projekteerimistingimuste määramine Lehise tn 66
6. 11.01.2012 20-k 2012 Projekteerimistingimuste määramine Udu tn 246
7. 11.01.2012 21-k 2012 Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
8. 11.01.2012 31-k 2012 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavolikogu kantseleile
9. 11.01.2012 26-k 2012 Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks Narva Peetri Koolis
10. 11.01.2012 25-k 2012 Ajutise komisjoni moodustamine
11. 11.01.2012 24-k 2012 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
12. 11.01.2012 23-k 2012 Kirjalike nõusolekute andmine
13. 11.01.2012 22-k 2012 Ehituslubade väljastamine
14. 11.01.2012 18-k 2012 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 7
15. 11.01.2012 17-k 2012 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 9
16. 11.01.2012 16-k 2012 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 8
17. 11.01.2012 15-k 2012 Arvamuse andmine maaüksustele aadressiga Tasane tn 3 ja Tasane 3a maa riigi omandisse jätmiseks
18. 11.01.2012 9-k 2012 Matuse korraldamine (surnud N.Š.)
19. 11.01.2012 1-k 2012 Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
20. 11.01.2012 2-k 2012 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine
21. 11.01.2012 3-k 2012 Tubakatoodete jaemüük
22. 11.01.2012 8-k 2012 Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui K.H. eestkostja esindamine)
23. 11.01.2012 13-k 2012 Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
24. 11.01.2012 14-k 2012 Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
25. 11.01.2012 4-k 2012 Alkohoolsete jookide jaemüük
26. 11.01.2012 11-k 2012 Narva Linnavalitsuse 18.05.2011. a korralduse nr 466-k „Narvas Kreenholmi 39f asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)“ muutmine
27. 20.01.2012 32-k 2012 Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)” muutmine
28. 25.01.2012 33-k 2012 Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 15-17 ja Pähklimäe 11-78 Narvas
29. 25.01.2012 37-k 2012 Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 3-38 Narvas üürile andmine
30. 25.01.2012 38-k 2012 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 26-4 Narvas üürile andmine