Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2012
(Kirjeid kokku: 34)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2012 27 - 2012 Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse nr 754 'Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine'muutmine
2. 11.01.2012 28 - 2012 Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2012-2014 kinnitamine
3. 11.01.2012 29 - 2012 Narva Lasteaia Ojake arengukava 2012-2016 kinnitamine
4. 11.01.2012 30 - 2012 Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 kinnitamine
5. 25.01.2012 42- 2012 Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine
6. 25.01.2012 70 - 2012 Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg
7. 15.02.2012 118- 2012 Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 'Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine' muutmine
8. 08.03.2012 166 - 2012 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
9. 08.03.2012 201 - 2012 Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
10. 21.03.2012 252- 2012 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 246 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
11. 04.04.2012 261 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus“ muutmine ja Narva Linnavalitsuse 19.11.2008 määruse nr 1488 kehtetuks tunnistamine
12. 02.05.2012 401 - 2012 Narva munitsipaalkooli baasil 2012. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord
13. 16.05.2012 442 - 2012 Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
14. 13.06.2012 529 - 2012 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
15. 13.07.2012 630-2012 Narva Hooldekodu põhimääruse kinnitamine
16. 22.08.2012 800 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 'Konkursi 'Narva linna kaunis kodu' hindamiskomisjoni põhimäärus' muutmine
17. 25.08.2012 799 - 2012 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 ''Konkursi ''Narva linna kaunis kodu'' läbiviimise kord' muutmine
18. 05.09.2012 818 - 2012 Puuetega lastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas
19. 03.10.2012 950-k 2012 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1698 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine
20. 03.10.2012 951-k 2012 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 249 „Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
21. 17.10.2012 974 - 2012 Narva Hooldekodu teenuste hinnakirja kinnitamine
22. 17.10.2012 980- 2012 Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
23. 17.10.2012 1010 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
24. 31.10.2012 1088-2012 Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine
25. 28.11.2012 1216- 2012 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
26. 28.11.2012 1182 - 2012 Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine ja esitamine uues redaktsioonis
27. 12.12.2012 1282 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
28. 12.12.2012 1232-k 2012 Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon
29. 12.12.2012 1233 - 2012 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine
30. 21.12.2012 1296 - 2012 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006.a määruse nr 1404 „Dokumentide vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 20.10.2006.a. vastu võetud määruse nr 44 'Reklaami paigaldamise kord Narva linnas muutmine