Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2013
(Kirjeid kokku: 1299)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 09.01.2013 1-k 2013 Narva linna 2013. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
2. 09.01.2013 19-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
3. 09.01.2013 20-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vee tn 156 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine)
4. 09.01.2013 21-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lai tn 149 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
5. 09.01.2013 22-k 2013 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 72 aiamaja, garaaži ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
6. 09.01.2013 23-k 2013 Narva Linnavalitsuse 21.12.2012 korralduse nr 1325-k „ Ehituslubade väljastamine” alapunkti 3.2 muutmine
7. 09.01.2013 24-k 2013 Ehituslubade väljastamine
8. 09.01.2013 25-k 2013 Kasutuslubade väljastamine
9. 09.01.2013 26-k 2013 Kasutuslubade väljastamine
10. 09.01.2013 27-k 2013 Kirjalike nõusolekute andmine
11. 09.01.2013 28-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
12. 09.01.2013 29-k 2013 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
13. 09.01.2013 30-k 2013 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
14. 09.01.2013 31-k 2013 Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine
15. 09.01.2013 32-k 2013 Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine
16. 09.01.2013 33-k 2013 Osavõtutasu kehtestamine X vabariiklikul noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursil osalemise eest
17. 09.01.2013 34-k 2013 Linnavara mahakandmine
18. 09.01.2013 35-k 2013 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile
19. 09.01.2013 2-k 2013 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (N.Z.)
20. 09.01.2013 3-k 2013 Tubakatoodete jaemüük
21. 09.01.2013 4-k 2013 Alkohoolsete jookide jaemüük
22. 09.01.2013 5-k 2013 Alkohoolsete jookide hulgimüük
23. 09.01.2013 6-k 2013 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine
24. 09.01.2013 8-k 2013 Narva linna 2013.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
25. 09.01.2013 9-k 2013 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
26. 09.01.2013 10-k 2013 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
27. 09.01.2013 11-k 2013 Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav J13)
28. 09.01.2013 12-k 2013 Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Paul Kerese tn 40c
29. 09.01.2013 13-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Sõnajala tn 22
30. 09.01.2013 14-k 2013 Maa ostueesõigusega erastamine Kuuse tn 9