Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2015
(Kirjeid kokku: 1445)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 14.01.2015 1-k 2015 2015.a maamaksust vabastamine
2. 14.01.2015 2-k 2015 Linnavara mahakandmine
3. 14.01.2015 3-k 2015 Ühisomandi lõpetamine (S.C pärimisasi)
4. 14.01.2015 4-k 2015 Asustamata eluruumi võõrandamine avalikul enampakkumisel
5. 14.01.2015 5-k 2015 Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi
6. 14.01.2015 6-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav L6)
7. 14.01.2015 7-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tänav T1)
8. 14.01.2015 8-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tänav T2)
9. 14.01.2015 9-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 2)
10. 14.01.2015 10-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 4)
11. 14.01.2015 11-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 6)
12. 14.01.2015 12-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 7)
13. 14.01.2015 13-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 8)
14. 14.01.2015 14-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Tapamaja tn 10)
15. 14.01.2015 15-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Vaivara tn 5)
16. 14.01.2015 16-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tn 21a)
17. 14.01.2015 17-k 2015 Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tn 23a)
18. 14.01.2015 18-k 2015 Tedre tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
19. 14.01.2015 19-k 2015 Aadressil Vana-Joala tee T1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
20. 14.01.2015 20-k 2015 Aadressil Vana-Joala tee T3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
21. 14.01.2015 21-k 2015 Jõe põik asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
22. 14.01.2015 22-k 2015 Maasika tn 1 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Maasika tn 1 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
23. 14.01.2015 23-k 2015 Vihma tn 21a maa erastamine
24. 14.01.2015 24-k 2015 Vihma tn 23a maa erastamine
25. 14.01.2015 25-k 2015 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kose tn 8a
26. 14.01.2015 42-k 2015 Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2015-2018“ (156377) avatud hankemenetluse tulemuste alusel võitja kinnitamine
27. 14.01.2015 26-k 2015 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 33 kaupluse fassaadide rekonstrueerimine, kaupluse esise platsi (terrassi) rekonstrueerimine ning dekoratiivpiirde rajamine)
28. 14.01.2015 27-k 2015 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17 hoone majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtte hooneks rekonstrueerimine)
29. 14.01.2015 28-k 2015 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 140 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
30. 14.01.2015 29-k 2015 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lehe tn 181 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine)