Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2015
(Kirjeid kokku: 37)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 08.01.2015 1 2015 Valimisjaoskondade moodustamine
2. 14.01.2015 2- 2015 Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine
3. 14.01.2015 3 - 2015 Narva Linnavalitsuse 30.06.2004 määruse nr 643 „Erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamine“ kehtetuks tunnistamine
4. 20.01.2015 4- 2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
5. 26.01.2015 5 - 2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
6. 28.01.2015 6 - 2015 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 245 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
7. 28.01.2015 7- 2015 Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
8. 28.01.2015 8- 2015 Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 määruse nr 22 "Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
9. 18.02.2015 9 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
10. 26.02.2015 10-2015 Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2015-2020 kinnitamine
11. 26.02.2015 11- 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
12. 27.02.2015 12-2015 Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine
13. 11.03.2015 13-2015 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
14. 24.03.2015 14- 2015 Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
15. 22.04.2015 15 - 2015 Narva Linnavalitsuse 05.02.2014. a määruse nr 6 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
16. 22.04.2015 16 - 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 18 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine
17. 22.04.2015 17 - 2015 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 330 „Narva Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
18. 03.06.2015 18- 2015 Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
19. 17.06.2015 19- 2015 "Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö strateegia 2015 – 2025" kinnitamine
20. 17.06.2015 20- 2015 Narva Linnavalitsuse 11.06.2014. a määruse nr 16 „Narva Lasteaia Põngerjas põhimäärus“ muutmine
21. 17.06.2015 21- 2015 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 "Konkursi "Narva linna kaunis kodu" hindamiskomisjoni põhimäärus" muutmine
22. 18.06.2015 22 - 2015 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
23. 15.07.2015 22- 2015 Liiklusjärelevalve teostaja määramine
24. 22.07.2015 23 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine
25. 22.07.2015 24 - 2015 Narva 6. Kooli põhimäärus
26. 05.08.2015 25- 2015 Narva Linnavalitsuse 13.08.2014. a määruse nr 24 „Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine“ muutmine
27. 26.08.2015 26-2015 Narva Linnavalitsuse 04.09.2013. a määruse nr 34“ Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine
28. 26.08.2015 27-2015 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
29. 04.09.2015 28-2015 Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus
30. 15.09.2015 31 - 2015 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011. a määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine