Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2016
(Kirjeid kokku: 38)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 13.01.2016 1- 2016 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 "Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend" muutmine
2. 27.01.2016 2 - 2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014.a määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine“ muutmine
3. 10.02.2016 3- 2016 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
4. 25.02.2016 4- 2016 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
5. 25.02.2016 5-2016 Narva Linnavalitsuse 31.10.2012. a määruse nr 1088 „Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
6. 25.02.2016 6- 2016 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
7. 25.02.2016 7- 2016 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
8. 09.03.2016 8- 2016 Narva Linnavalitsuse määruste muutmine
9. 23.03.2016 9- 2016 Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 määruse nr 30 "Supiköögi toiduportsjoni maksumuse kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
10. 23.03.2016 10 - 2016 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
11. 06.04.2016 11- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 198 „Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus“ muutmine
12. 06.04.2016 12 - 2016 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 "Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine" muutmine
13. 06.04.2016 13- 2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine.
14. 18.05.2016 15 - 2016 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
15. 18.05.2016 16- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 216 „Narva Lasteaia Tuluke põhimäärus“ muutmine
16. 18.05.2016 14- 2016 Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine
17. 25.05.2016 17-2016 Narva Linnavalitsuse 26.11.2015 määruse nr 33 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine
18. 29.06.2016 19 -2016 Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14"Narva Volikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" dokumentide vormi kinnitamine" muutmine
19. 29.06.2016 18-2016 Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
20. 27.07.2016 20-2016 Narva Linnavalitsuse 10.02.2016 määruse nr 3 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
21. 03.08.2016 21- 2016 Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
22. 24.08.2016 22 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
23. 24.08.2016 23 - 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
24. 07.09.2016 24 - 2016 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
25. 07.09.2016 25 - 2016 Narva Linnavalitsuse 25.02.2016. a määruse nr 7 „Üüritasu arvestuse metoodiline juhend linnavara kasutusse andmisel“ muutmine
26. 21.09.2016 26-2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 202 „Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus“ muutmine
27. 05.10.2016 27- 2016 Narva Linnavalitsuse 22.07.2015. a määruse nr 24 „Narva 6. Kooli põhimäärus“ muutmine
28. 05.10.2016 28-2016 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
29. 19.10.2016 29 - 2016 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
30. 02.11.2016 30- 2016 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 196 „Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus“ muutmine