Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2017
(Kirjeid kokku: 1313)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2017 12-k 2017 Linnavara mahakandmine
2. 11.01.2017 18-k 2017 Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
3. 11.01.2017 19-k 2017 Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
4. 11.01.2017 21-k 2017 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
5. 11.01.2017 22-k 2017 Narva Linnavalitsuse 16.11.2016 korralduse nr 1233-k „Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalg- ja jalgrattatee)“ muutmine
6. 11.01.2017 23-k 2017 Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/594-T pikendamine (MTÜ Spordiklubi Albatros)
7. 11.01.2017 24-k 2017 Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
8. 11.01.2017 7-k 2017 Hoolduse seadmine O.J.
9. 11.01.2017 26-k 2017 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tänav L7.
10. 11.01.2017 27-k 2017 Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vassili Gerassimovi tänav T2.
11. 11.01.2017 8-k 2017 Hoolduse seadmine P.P.
12. 11.01.2017 28-k 2017 Koha-aadresside määramine (Tallinna mnt 71)
13. 11.01.2017 29-k 2017 Koha-aadresside määramine (Tallinna mnt 75)
14. 11.01.2017 10-k 2017 Narva Linnavalitsuse esindaja volitamine
15. 11.01.2017 30-k 2017 Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
16. 11.01.2017 31-k 2017 Laane tn 14 maa ostueesõigusega erastamine
17. 11.01.2017 32-k 2017 Uusküla tn 23 kinnistu jagamine
18. 11.01.2017 33-k 2017 Paadi tn 4a ja Paadi tn 4b kinnistute liitmine
19. 11.01.2017 34-k 2017 Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 14 riigi omandisse jätmiseks
20. 11.01.2017 20-k 2017 2017.a maamaksust vabastamine
21. 11.01.2017 35-k 2017 Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 26 riigi omandisse jätmiseks
22. 11.01.2017 39-k 2017 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
23. 11.01.2017 40-k 2017 Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine ja Narva Linnavalitsuse 10.02.2016.a korralduse nr 176-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» kehtetuks tunnistamine
24. 11.01.2017 41-k 2017 Narva Linnavalitsuse 25.05.2016.a korralduse nr 649-k „Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt Joaoru Rannahoones aadressil Linnuse 2 osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ kehtetuks
25. 11.01.2017 42-k 2017 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi ja Narva Linnavalitsuse 28.12.2016 korralduse nr 1425-k „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ame
26. 11.01.2017 43-k 2017 Linnavara mahakandmine
27. 11.01.2017 9-k 2017 Hoolduse seadmine I.D.
28. 11.01.2017 6-k 2017 Hoolduse seadmine J.L.
29. 11.01.2017 3-k 2017 Munitsipaaleluruumi aadressil Turu 3-9 Narvas üürile andmine
30. 11.01.2017 1-k 2017 Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-49 Narvas üürile andmine