Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2017
(Kirjeid kokku: 28)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2017 1- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määruses nr 21 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise teostamise kord“ spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnitamine
2. 11.01.2017 2- 2017 Narva Linnavalitsuse korralduse eelnõu Narva Linnavolikogu 25.08.2016 määrusele nr 16 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise teostamise kord“ laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse kohustusliku vormi kinnita
3. 11.01.2017 3 - 2017 Narva Linnavalitsuse 29.06.2016.a määruse nr 19 „Narva Linnavalitsuse 07.05.2014 määruse nr 14 „Narva Linnavolikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumendi vormi kinnitamine“ muutmise eeln
4. 11.01.2017 4 - 2017 Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine
5. 25.01.2017 5 - 2017 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
6. 25.01.2017 6- 2017 Narva Linnavalitsuse määruse 08.03.2006.a nr 298 „Riigihangete läbiviimise reglement“ kehtetuks tunnistamine
7. 08.02.2017 7 - 2017 Narva Linnavalitsuse 26.08.2015. a määruse nr 27 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel ametikohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
8. 22.02.2017 8 - 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 200 „Narva Lasteaia Käoke põhimäärus“ muutmine
9. 22.02.2017 9 - 2017 Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
10. 08.03.2017 10 - 2017 Narva Linnavalitsuse 20.12.2013. a määruse nr 46 „Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus“ muutmine
11. 22.03.2017 11- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 197 „Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus“ muutmine
12. 05.04.2017 12- 2017 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 213 „Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus“ muutmine
13. 03.05.2017 13-2017 Narva Linnavalitsuse 18.05.2016. a määruse nr 14 „Narva Laste Loomemaja põhimäärus“ muutmine
14. 03.05.2017 14-2017 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014. a määruse nr 4 „Narva Muusikakooli põhimäärus“ muutmine
15. 31.05.2017 15- 2017 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
16. 09.08.2017 16-2017 Valimisjaoskondade moodustamine
17. 23.08.2017 17-2017 Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
18. 06.09.2017 18 - 2017 Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
19. 06.09.2017 19-2017 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
20. 18.10.2017 20-2017 Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
21. 01.11.2017 21- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 334 „Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
22. 01.11.2017 22- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
23. 01.11.2017 23- 2017 Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 331 „Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
24. 29.11.2017 24- 2017 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
25. 29.11.2017 25- 2017 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
26. 29.11.2017 26-2017 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
27. 13.12.2017 27- 2017 Laste ja perede komisjoni põhimäärus
28. 20.12.2017 28- 2017 Narva Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.