Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2018
(Kirjeid kokku: 1120)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 03.01.2018 1-k 2018 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. K.)
2. 04.01.2018 2-k 2018 Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
3. 10.01.2018 4-k 2018 Hoolduse seadmine A.K.
4. 10.01.2018 5-k 2018 Hoolduse seadmine P.M.
5. 10.01.2018 6-k 2018 Hoolduse seadmine G.K.
6. 10.01.2018 7-k 2018 Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel suulisel avalikul enampakkumisel (korteriomand Oru tn 5–48, Narva, N.S. pärimisasi)
7. 10.01.2018 8-k 2018 Narva Linnavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 606-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kehtestamine“ muutmine
8. 10.01.2018 9-k 2018 Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Mõisa tänav 1 asuva linnavara üürile andmiseks
9. 10.01.2018 10-k 2018 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
10. 10.01.2018 25-k 2018 Kasutusloa andmine (Joala tn kompleksjaam AJ-291
11. 10.01.2018 12-k 2018 Heina tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
12. 10.01.2018 26-k 2018 Kasutusloa andmine (A.-A.Tiimanni tn 11)
13. 10.01.2018 27-k 2018 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva Linnakantseleile
14. 10.01.2018 28-k 2018 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva LV Linnamajandusametile
15. 10.01.2018 29-k 2018 Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum
16. 10.01.2018 30-k 2018 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Laste Loomemaja ruumide kasutusse andmisel
17. 10.01.2018 31-k 2018 Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
18. 10.01.2018 32-k 2018 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades
19. 10.01.2018 33-k 2018 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Vikerkaar rühmades
20. 10.01.2018 35-k 2018 2018.a maamaksust vabastamine
21. 10.01.2018 3-k 2018 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
22. 10.01.2018 11-k 2018 Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistute liitmine
23. 10.01.2018 13-k 2018 Põllu tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
24. 10.01.2018 14-k 2018 Põllu tänav T1 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
25. 10.01.2018 15-k 2018 Pinna tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
26. 10.01.2018 16-k 2018 Hoovi tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
27. 10.01.2018 17-k 2018 Pinna kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
28. 10.01.2018 18-k 2018 Tare tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
29. 10.01.2018 19-k 2018 Õlelille-Päevalille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
30. 10.01.2018 20-k 2018 Päevalille-Saialille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)