Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2018
(Kirjeid kokku: 24)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 10.01.2018 1-2018 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
2. 24.01.2018 2- 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
3. 24.01.2018 3-2018 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
4. 24.01.2018 4- 2018 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
5. 21.02.2018 5 -2018 Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
6. 21.02.2018 6 - 2018 Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
7. 21.02.2018 7 - 2018 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
8. 07.03.2018 8 - 2018 Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel
9. 21.03.2018 9 - 2018 Narva linna kultuuritegijate tunnustamise kord
10. 21.03.2018 10 - 2018 Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus
11. 04.04.2018 11 - 2018 Narva Linnavalitsuse 07.03.2018. a määruse nr 8 “Narva munitsipaalkooli tööjõukulude arvutamise kriteeriumide kinnitamine eelarve koostamisel“ muutmine
12. 16.05.2018 12 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
13. 13.06.2018 13 - 2018 Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine
14. 27.06.2018 14 - 2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
15. 27.06.2018 15 - 2018 Narva Muusikakooli põhimäärus
16. 11.07.2018 16 - 2018 Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
17. 25.07.2018 17 - 2018 Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
18. 22.08.2018 18 - 2018 Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused
19. 19.09.2018 19 - 2018 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
20. 17.10.2018 20 - 2018 Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määruse nr 6 „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
21. 31.10.2018 21-2018 Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
22. 28.11.2018 22 - 2018 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
23. 12.12.2018 23 - 2018 Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
24. 27.12.2018 24 - 2018 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine