Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2019
(Kirjeid kokku: 1011)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 07.01.2019 1-k 2019 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. F.)
2. 09.01.2019 2-k 2019 Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. 09.01.2019 3-k 2019 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
4. 09.01.2019 4-k 2019 Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine
5. 09.01.2019 5-k 2019 Avaliku ürituse « Eskola jooks 2019» loa taotluse rahuldamine
6. 09.01.2019 6-k 2018 Kasutusloa andmine (Linda tänav 2)
7. 09.01.2019 7-k 2019 Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
8. 09.01.2019 8-k 2019 2019. a maamaksust vabastamine
9. 09.01.2019 9-k 2109 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
10. 11.01.2019 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D.S.)
11. 20.01.2019 11-k 2019 Narva linna 2019.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
12. 23.01.2019 54-k 2019 Narva Muusikakooli korraldatavate ürituste pileti hinna kehtestamine
13. 23.01.2019 53-k 2019 Hinna kehtestamine XIII vabariiklikul noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursil osalemise eest
14. 23.01.2019 52-k 2019 Kasutusloa andmine (A.Puškini 69 - mänguväljak)
15. 23.01.2019 51-k 2019 Ehitusloa andmine (Sõnajala tn 3)
16. 23.01.2019 50-k 2019 Ehitusloa andmine (Õhtu tn 4)
17. 23.01.2019 49-k 2019 Ehitusloa andmine (1.Paemurru tn 1)
18. 23.01.2019 48-k 2019 Ehitusloa andmine (Linda tn 20, 22, Suur-Aguli tn 13, 13a)
19. 23.01.2019 47-k 2019 Ehitusloa andmine (Linda tänav 2 // Linda tänav L1 // Paul Kerese tänav L1)
20. 23.01.2019 35-k 2019 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
21. 23.01.2019 34-k 2019 Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
22. 23.01.2019 28-k 2019 Hoolduse seadmine A.O.
23. 23.01.2019 29-k 2019 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise korra vormide kinnitamine
24. 23.01.2019 30-k 2019 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnamajandusametile
25. 23.01.2019 31-k 2019 Narva linna omandis olevate kinnistute 2. Paemurru tänav L1 ja Oru tänav L3 koormamine reaalservituudiga kinnistu Oru tn 20 kasuks
26. 23.01.2019 32-k 2019 Narva linna omandis oleva kinnisasja Kevade tn 3b, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega KORTERIÜHISTU KEVADE 3 NARVA kasuks ja Narva Linnavalitsuse 19.09.2018 korralduse nr 788-k kehtetuks tunnistamine
27. 23.01.2019 33-k 2019 Narvas 26. Juuli tänav 4 hoones asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Osaühing CHIC Ilustuudio)
28. 23.01.2019 36-k 2019 Koha-aadresside ja maa sihtotstarvete määramine (Aleksander Puškini tn 31a, Aleksander Puškini tn 31b).
29. 23.01.2019 37-k 2019 Kibuvitsa tn 2a maa erastamine
30. 23.01.2019 27-k 2019 Hoolduse seadmine D.S.