Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2019
(Kirjeid kokku: 16)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 09.01.2019 2 - 2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
2. 09.01.2019 3 - 2019 Valimisjaoskondade moodustamine
3. 09.01.2019 1 - 2019 Narva Linnavalitsuse 12.12.2012 määruse nr 1232 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon“ kehtetuks tunnistamine
4. 23.01.2019 4 - 2019 Narva Linnavalitsuse 25.07.2007 määruse nr 1031 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise korra vormide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
5. 06.02.2019 5 - 2019 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
6. 06.02.2019 6 - 2019 Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
7. 20.02.2019 7 - 2019 Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise maksumuse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
8. 03.04.2019 8 - 2019 Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
9. 15.05.2019 9 - 2019 Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine
10. 15.05.2019 10-2019 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine
11. 18.06.2019 11 - 2019 Ametiautode kasutamise kord
12. 10.07.2019 12 - 2019 Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
13. 13.11.2019 13 - 2019 Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“ muutmine
14. 27.11.2019 14- 2019 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
15. 11.12.2019 15 - 2019 Narva Linnavalitsuse määruse nr 33 22.10.2014 "Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri" kehtetuks tunnistamine
16. 23.12.2019 16-2019 Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine