Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2020
(Kirjeid kokku: 939)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 08.01.2020 11-k 2020 Kasutusloa andmine (Kibuvitsa tn 10)
2. 08.01.2020 12-k 2020 Kasutusloa andmine (Kaalika tn 27)
3. 08.01.2020 13-k 2020 Kasutusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 1c)
4. 08.01.2020 14-k 2020 Narva linna omandis oleva kinnisasja Jugla tee koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
5. 08.01.2020 15-k 2020 Narva linna omandis oleva kinnisasja Energia põik koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
6. 08.01.2020 16-k 2020 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
7. 08.01.2020 1-k 2020 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2
8. 08.01.2020 17-k 2020 Hoolduse seadmine N.K.
9. 08.01.2020 18-k 2020 Hoolduse seadmine V.F.
10. 08.01.2020 19-k 2020 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas lasteaiarühmas
11. 08.01.2020 20-k 2020 Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
12. 08.01.2020 21-k 2020 2020.a maamaksust vabastamine
13. 08.01.2020 22-k 2020 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
14. 08.01.2020 23-k 2020 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
15. 08.01.2020 2-k 2020 Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Astri-Narva AS-le andmisest otsustamine
16. 08.01.2020 3-k 2020 Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Fama Invest OÜ-le andmisest otsustamine
17. 08.01.2020 4-k 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi komisjoni moodustamine
18. 08.01.2020 5-k 2020 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kulgusadama tee 12d)
19. 08.01.2020 6-k 2020 Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1)
20. 08.01.2020 7-k 2020 Kasutusloa andmine (Rakvere tn 85//87//89//Rakvere tänav J3//L5)
21. 08.01.2020 8-k 2020 Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 27//Kreenholmi tänav J4)
22. 08.01.2020 9-k 2020 Kasutusloa andmine (26 Juuli tn 13a)
23. 08.01.2020 10-k 2020 Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12)
24. 13.01.2020 24-k 2020 Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
25. 13.01.2020 18-k 2020 Üüritasust ajutine vabastamine
26. 13.01.2020 19-k 2020 Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt
27. 16.01.2020 25-k 2020 Narva linna 2020.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
28. 22.01.2020 50-k 2020 Narva Linnavalitsuse 23.12.2019.a korralduse nr 1022-k "Narvas Hariduse tnJ5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt21 ja Narva linn, Tallinna mnt23 korteriühistud)" kehtetuks tunnistamine
29. 22.01.2020 51-k 2020 Narvas Tallinna mnt J3 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 58 korteriühistu)
30. 22.01.2020 52-k 2020 Narvas Hariduse tn J5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 21 ja Narva linn, Tallinna mnt 23 korteriühistud)