Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 19)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 06.01.2021 1-k 2021 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
2. 06.01.2021 2-k 2021 Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
3. 06.01.2021 3-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
4. 06.01.2021 4-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
5. 06.01.2021 5-k 2021 Hoolduse seadmine L.T.
6. 06.01.2021 6-k 2021 Hoolduse seadmine A.B.
7. 06.01.2021 7-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine Kangelaste prospekt 29 ajutise autopesula rajatise asukohta uue kehtivate normide kohase tähtajatu kasutusega autopesula rajamiseks
8. 06.01.2021 8-k 2021 Ehitusloa andmine (Võidu prospekt 4)
9. 06.01.2021 9-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 25)
10. 06.01.2021 10-k 2021 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
11. 06.01.2021 11-k 2021 2021. a maamaksust vabastamine
12. 06.01.2021 12-k 2021 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
13. 06.01.2021 13-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 33a/33b)
14. 06.01.2021 14-k 2021 Kasutusloa andmine (Aroonia tn 12)
15. 08.01.2021 15-k 2021 Taotluste hindamise komisjoni moodustamine
16. 11.01.2021 16-k 2021 Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
17. 11.01.2021 17-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
18. 15.01.2021 20-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.S.)
19. 15.01.2021 21- 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine