Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2021
(Kirjeid kokku: 16)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 20.01.2021 1 - 2021 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
2. 17.02.2021 2- 2021 Üürilepingu alusel kasutatava ja otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitamine
3. 17.02.2021 3 - 2021 Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
4. 26.02.2021 4-2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
5. 26.02.2021 5-2021 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
6. 31.03.2021 6 - 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2015. a määruse nr 28 „Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus“ muutmine
7. 28.04.2021 7- 2021 Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas
8. 28.04.2021 8-2021 Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad
9. 28.04.2021 9-2021 Narva Linnavalitsuse infoturbe kord
10. 21.07.2021 10-2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
11. 16.08.2021 11-2021 Valimisjaoskondade moodustamine
12. 29.09.2021 12- 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
13. 27.10.2021 13 - 2021 Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
14. 29.11.2021 14- 2021 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
15. 08.12.2021 15 - 2021 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
16. 22.12.2021 16 - 2021 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine