Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2022
(Kirjeid kokku: 903)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 05.01.2022 1-k 2022 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
2. 05.01.2022 2-k 2022 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
3. 05.01.2022 5-k 2022 Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
4. 05.01.2022 8-k 2022 Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine
5. 05.01.2022 12-k 2022 Ehitusloa andmine (Fama tn 4)
6. 05.01.2022 13-k 2022 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 66)
7. 05.01.2022 19-k 2022 Hoolduse seadmine G.V.
8. 05.01.2022 21-k 2022 2022. a maamaksust vabastamine
9. 05.01.2022 20-k 2022 Hoolduse seadmine R.T.
10. 05.01.2022 24-k 2022 Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
11. 05.01.2022 25-k 2022 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)
12. 05.01.2022 4-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
13. 05.01.2022 6-k 2022 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
14. 05.01.2022 7-k 2022 Jugla tee L1 maaüksuse sihtotstarbe määramine
15. 05.01.2022 9-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
16. 05.01.2022 10-k 2022 Ehitusloa andmine (Karja tn 3 // Hariduse tänav L3 // Karja tänav L1 // Kraavi tänav // Vaeselapse tänav // Vestervalli tänav L2)
17. 05.01.2022 11-k 2022 Ehitusloa andmine (Linda tn 16)
18. 05.01.2022 14-k 2022 Kasutusloa andmine (Tuleviku tn 9 // Tuleviku tn // Vestervalli tn L2)
19. 05.01.2022 15-k 2022 Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt, Rahu tn32a)
20. 05.01.2022 16-k 2022 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
21. 05.01.2022 17-k 2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
22. 05.01.2022 18-k 2022 Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
23. 05.01.2022 22-k 2022 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
24. 05.01.2022 23-k 2022 Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi viadukt)
25. 05.01.2022 26-k 2022 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 16 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
26. 07.01.2022 27-k 2022 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
27. 10.01.2022 28-k 2021 Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks
28. 19.01.2022 31-k 2022 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
29. 19.01.2022 33-k 2022 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
30. 19.01.2022 40-k 2022 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Kraavi tn 2 // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)