Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Määrused - 2022
(Kirjeid kokku: 14)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 28.01.2022 1- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
2. 02.02.2022 3 - 2022 Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
3. 02.02.2022 2 - 2022 Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
4. 16.02.2022 4 - 2022 Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
5. 13.04.2022 6- 2022 Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
6. 08.06.2022 7- 2022 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus
7. 17.08.2022 8-2022 Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine
8. 31.08.2022 9- 2022 Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
9. 31.08.2022 10 - 2022 Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
10. 14.09.2022 11 - 2022 Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine
11. 14.09.2022 12 - 2022 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus
12. 12.10.2022 13 - 2022 Narva linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus
13. 26.10.2022 14 - 2022 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
14. 07.12.2022 15 Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine