Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2023
(Kirjeid kokku: 934)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.01.2023 1-k 2023 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2, Raudsilla tn 10, Kangelaste prospekt 12, A.Puškini tn 23
2. 04.01.2023 2-k 2023 Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 36 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (L. M.)
3. 04.01.2023 3-k 2023 Hoolduse seadmine N.M.
4. 04.01.2023 4-k 2023 Hoolduse seadmine V.D.
5. 04.01.2023 5-k 2023 Hoolduse seadmine V.U.
6. 04.01.2023 6-k 2023 Tõnu tn 1 ja Tõnu tn 1a katastriüksuste liitmine
7. 04.01.2023 7-k 2023 Narva Linnavalitsuse 30.03.2022. a korralduse nr 241-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmi
8. 04.01.2023 10-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 36 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
9. 04.01.2023 11-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 8 kinnistule päikesepaneelide rajamine Narva Linnavolikogu 06.04.2006. a otsusega nr 60 kehtestatud Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringu alusel)
10. 04.01.2023 12-k 2023 Narva linna omandis oleva kinnisasja 2. Jõesuu tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 2. Jõesuu tänav 23 kasuks
11. 04.01.2023 13-k 2023 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (OÜ Nordlin Ehitus)
12. 04.01.2023 14-k 2023 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Ehitustrust)
13. 04.01.2023 15-k 2023 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)
14. 04.01.2023 16-k 2023 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
15. 04.01.2023 17-k 2023 2023.a maamaksust vabastamine
16. 04.01.2023 18-k 2023 Narvas Rakvere tänav 22d hoones asuva ruumi üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
17. 04.01.2023 8-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu tn 42 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
18. 04.01.2023 9-k 2023 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe tn 19 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
19. 11.01.2023 19-k 2023 Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
20. 11.01.2023 20-k 2023 Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2
21. 11.01.2023 21-k 2023 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
22. 11.01.2023 22-k 2023 Narva Linnavalitsuse 31.08.2022 korraldus nr 607-k „Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 119) “ ja ehitusluba nr 2212271/20112 „Jõesuu tn 119 kinnistule üksikelamu püstitamiseks“ kehtetuks tunnistamine
23. 11.01.2023 23-k 2023 Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)
24. 11.01.2023 24-k 2023 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
25. 11.01.2023 25-k 2023 Narva kultuuriorganisatsioonide toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
26. 11.01.2023 26-k 2023 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine
27. 11.01.2023 27-k 2023 Hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine
28. 18.01.2023 28-k 2023 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
29. 18.01.2023 29-k 2023 Volitamine (I. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
30. 18.01.2023 30-k 2023 Narva Linnavalitsuse 01.09.2021.a korralduse nr 672-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)“ kehtetuks tunnistamine